Cennik

Cennik zajęć grupowych w Medical Fitness & Pilates Studio

1 sesja 4 sesje 8 sesji 12 sesji
50 zł 170 zł 300 zł 410 zł
  42,50zł* 37,50zł*  34,20zł*

 

*cena jednej sesji w pakiecie

Cennik treningów personalnych w Medical Fitness & Pilates Studio

 

1 sesja 4 sesje 8 sesji 12 sesji
150 zł 460 zł 810 zł 1110 zł
  115,00zł* 101,30zł*  92,50zł*

 

*cena jednej sesji w pakiecie

REGULAMIN

MEDICAL FITNESS & PILATES STUDIO

I. Postanowienia organizacyjne

 1. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet.
 3. Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwskazań do podejmowania treningów w Studio.
 4. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.mdpilates.pl oraz w Studio.
 6. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest odwołanie zajęć przez prowadzącego – informacja będzie dostępna na stronie www.mdpilates.pl w zakładce Aktualności.
 7. Wykupione usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 8. Ceny karnetów i grafik ustalany jest przez Właścicielkę Studia.
 9. W Studio poruszamy się w zmiennym obuwiu lub w skarpetkach. Obuwie zewnętrzne zostawiamy na półpiętrze.
 10. Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest pozostawić kluczyk w drzwiach szafki po zakończeniu wizyty w Studio.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.


II. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Klient może skorzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu ilościowego (4, 8 lub 12 wejść/sesji).
 2. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia (sesja)- czas trwania około 60 min.
 3. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to przybija mu się na karnecie odpowiednia ilość pieczątek.
 4. Karnet ważny jest miesiąc od daty zakupu. Za miesiąc uważa się okres 30 dni.
 5. W przypadku karnetów ilościowych istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych wejść na następny karnet.
 6. Warunkiem przeniesienia wejść jest zakup nowego karnetu do 7 dni od momentu wygaśnięcia ważności poprzedniego, o wartości nie mniejszej niż ostatni karnet.
 7. Istnieje możliwość zamrożenia karnetu na okres min od 7 do max 14 dni. Ustalenie daty zamrożenia karnetu jest możliwe tylko w momencie zakupu karnetu.


III. Zasady rezerwacji zajęć grupowych oraz treningów personalnych.

 1. Na każde zajęcia, bez względu na rodzaj posiadanego karnetu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
 2. Rezerwacji można dokonać osobiście, podczas zakupu karnetu, mailowo e-mail: biuro@mdpilates.pl lub telefonicznie nr +48 503 086 887.
 3. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
 4. Rezerwację można odwołać maksymalnie do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 5. W razie nie terminowej anulacji zajęcia przepadają. Pozostaje pobrana opłata tak, jak za wykorzystane zajęcia.
 6. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji, należy dokonać jej mailowo, lub przesyłając smsa na podany powyżej numer telefonu.
 7. Terminowe anulowanie rezerwacji, to znaczy najpóźniej na 24 godziny przed terminem zajęć, nie pociąga konsekwencji finansowych.
 8. Zajęcia grupowe odbywają się wówczas, gdy zapisane są na nie co najmniej dwie osoby.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
  Obowiązkowo prosimy wziąć ze sobą ręcznik, który ze względów higienicznych należy położyć na macie lub sprzęcie.
 2. Studio wyposażone jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć.
 3. W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować o nich personel Studia lub Właścicielkę.
 4. Wszelkie uwagi Klient zgłasza bezpośrednio do Właścicielki Studia.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mdpilates.pl oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 6. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.